ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Blackbox Produkciós Ház Kft. (1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 27. B. ép. 2. em. 3.; a továbbiakban: „Blackbox” vagy „mi”) örömmel veszi, hogy meglátogatja weboldalainkat és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt. Számunkra az adatvédelem nem csupán látszólag fontos, ezért az Ön személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Adatait a legnagyobb gondossággal és titoktartással, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, különösképpen az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation: „GDPR”) által meghatározott keretek között kezeljük és használjuk fel.

Adatkezelő

Blackbox Produkciós Ház Kft.

székhely: 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 27. B. ép. 2. em. 3.
e-mail: info@blackboxprodukcio.hu
telefonszám: +36 20 223-4546
cégjegyzékszám: 01-09 906270

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos felelősség

A Blackbox felelősséggel tartozik az Ön adatainak törvényes feldolgozásáért.

A használattal kapcsolatos adatok feldolgozása

Amikor felkeresi weboldalainkat, akkor mi a következő adatokat tároljuk: az Ön internetszolgáltatójának neve, annak a weboldalnak a neve, amelyről meglátogat bennünket, az Ön által meglátogatott weboldalaink neve, látogatásának időpontja és tartama, az Ön eszközével kapcsolatos információk (márka, modell, operációs rendszer), valamint az Ön által használt webböngésző neve. Ugyancsak begyűjtjük az Ön IP-címét, amelynek utolsó négy karaktere azonban anonim módon szerepel.

A használattal kapcsolatos ezen adatokat annak érdekében dolgozzuk fel, hogy műszaki értelemben lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatásainkhoz történő hozzáférést (például azért, hogy szolgáltatásainkat az Ön által használt eszközhöz igazítsuk), továbbá azért, hogy bármilyen visszaélést felismerhessünk és megakadályozhassunk. A használattal kapcsolatos adatokat anonim módon statisztikai célokra, valamint weboldalunk fejlesztésére is felhasználjuk. A használattal kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.

A belső sütik használata

A különböző oldalakon úgynevezett sütiket (cookie-kat) használunk annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük weboldalaink meglátogatását, illetve, hogy lehetővé tegyük bizonyos funkciók igénybevételét. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek tárolása az Ön végfelhasználói eszközén történik. Bizonyos általunk használt sütik a böngésző munkamenetének végén (vagyis a böngésző bezárásakor) törlődnek (ideiglenes munkamenet-sütik). Más sütik az Ön végfelhasználói eszközén maradnak, lehetővé téve számunkra vagy partnereink számára azt, hogy következő látogatásakor felismerjük az Ön böngészőjét (állandó sütik). A sütiket nem lehet felhasználni az Ön számítógépén lévő egyéb fájlokhoz történő hozzáférésre, vagy pedig e-mail címének meghatározására. A személyes adatok sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.

A sütik tárolása az Ön végfelhasználói eszközén történik, és azok használata felett Ön teljeskörűen ellenőrzést tud gyakorolni. A webböngésző beállításainak megváltoztatásával Ön inaktiválhatja a sütiket, vagy pedig korlátozhatja azok átadását. A már tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatikus úton is történhet. Amennyiben a sütik inaktiválva vannak weboldalainkon, akkor elképzelhető, hogy Ön esetleg nem tudja teljeskörűen használni a weboldalakon lévő összes funkciót.

Webes elemzés a Google Analytics használatával

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely webelemző szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google Analytics hasonlóképpen az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, „sütiket” használ, amelyek lehetővé teszik az Ön által használt weboldal elemzését. Főszabályként azokat a sütiket, amelyek a jelen weboldal Ön által történő igénybevételéről szóló információkat létrehozzák, egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják.

A Blackbox weboldala a Google Analytics-et használja az „IP anonimizálása” kiegészítő összetevővel együtt. Ez azt jelenti, hogy az Ön Google Analytics által begyűjtött IP-címét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más aláíró államain belül a Google az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben továbbítják egy az USA-ban lévő Google szerverre, ahol azt a megérkezést követően lerövidítik.

A Blackbox nevében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, illetve hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként elküldött IP-címet egyéb Google adatokkal nem kombinálják.

Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljeskörűen használni a jelen weboldalon lévő összes funkciót. Ön meg tudja akadályozni azt, hogy a süti által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos (az IP-címét is magában foglaló) adatokat a Google összegyűjtse, illetve, hogy ezeket az adatokat feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes információkat az alábbi oldalakon találhat: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A személyes adatok sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.

A használati adatok feldolgozásának időtartama

A weboldalunk látogatása során a fenti módserekkel feldolgozott személyes adatok felhasználása és tárolása egy 7 napos időszakra vonatkozik, az adatok ezt követően automatikusan törlésre kerülnek, ha és ahol a leírt célokhoz ezek ismeretére a továbbiakban már nincs szükség kivéve, ha a törvényi rendelkezések ennél hosszabb adattárolást írnak elő.

Hírlevél

Ha fel szeretne iratkozni hírlevelünkre, akkor kérjük, hogy az adatvédelmi szabályzatunk elolvasását és jóváhagyását követően, adja meg nevét (2008. évi XLVIII. tv. 6.§[2]) és e-mail címét. Az e-mail cím ellenőrzésén túlmenően a kérés dátumát és a napon belüli időpontját, valamint az adatvédelmi szabályzat visszaigazolását tároljuk. Az adatkezelés célja: a termékeink, újdonságaink, rendezvényeink, egyéb közzétett híreink, információink iránt érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján. A hírlevelet bármikor lemondhatja. Ehhez elegendő, ha felkeresi a http://blackboxprodukcio.hu.hu weboldalt, ahol a hírlevélre történő feliratkozás menüpontban, a feliratkozáskor megadott adatai beírásával a “leiratkozás” opciót választja. Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama vége, illetve a hozzájáruló nyilatkozat Ön által történő visszavonása (leiratkozás). Az adatok ezt követően törlésre kerülnek.

A használattal kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (a) albekezdése képezi.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, akkor kérjük, hogy ehhez adja meg az Ön megszólítását és e-mail címét. Ezen információk feldolgozásának kizárólagos célja az, hogy megkeresésének eleget tudjunk tenni. Adatait csak olyan mértékben dolgozzuk fel, ami e cél eléréséhez szükséges. Adatait az Ön megkeresése tárgyának függvényében kezeljük és csak annak elintézéséig tároljuk. Az adatokat ezt követően töröljük. A fent leírt adatok feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk (a) albekezdése képezi.

Az adatkezelés alapelvei

A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

A célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adattakarékosság elve: A vállalkozás az adatkezelést annak céljainak megfelelően és relevánsan, csak a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően a vállalkozás nem kezel több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljainak megvalósulásához feltétlenül szükséges.

A pontosság elve: Az adatkezelés pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedése megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok pontosításra, vagy törlésre kerüljenek.

A korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolása csak olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.

Az integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az elszámoltathatóság elve: A vállalkozás felelős a jelen szabályzatban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést. Ennek érdekében gondoskodik a jelen Szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelések folyamatos felülvizsgálatáról, szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelésről dokumentációt készít.

Az Ön jogai

Az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések közös szabályai: A személyes adatok kezelésére vonatkozó, a rendelet 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15–22. illetve 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

A tájékoztatást, információt írásban – ideértve az elektronikus utat is – kell megadni.

A tájékoztatás határideje: A rendelet 15–22. cikkei szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet.

Hosszabbítási lehetőség: Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a kért információk nyújtására nyitva álló határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet. Ha nem történnek intézkedések az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Szokásostól eltérő esetek: Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az alábbi lehetőségek alkalmazhatók:

– észszerű összegű díj felszámítható;
– a kérelem alapján történő intézkedés megtagadható, amennyiben annak oka bizonyítható.

Az érintett részére a rendelet 13. és 14. cikkei alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

Az érintett hozzáférési joga: Az érintett minden adatkezelései jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy gazdálkodó szervezetünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– információk az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
– ha az adatok nem az érintettől kerültek gyűjtésre, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számítunk fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az elektronikus formában rendelkezésre bocsátandó információk fájl típusa: PDF formátum.

A másolat kiadása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett minden adatkezelési jogalap tekintetében jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
– az érintett (hozzájárulásos adatkezelés esetén) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
– az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
– a személyes adatokat a gazdálkodó szervezetünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a személyes adat nyilvánosságra hozatala megtörtént és törlési igény merül fel ezzel kapcsolatban akkor, – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – kötelező megtenni az észszerűen elvárható lépéseket, ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az érintett adatkezelők tudomást szerezzenek arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, elsőként vizsgálandó, hogy a kérelem ténylegesen a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében kérhet pl. a szerződés azonosítására szolgáló adatot, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását. Ebben a körben azonban nem kérhet olyan további adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.

A törlési kérelem nem teljesíthető, amennyiben az adatkezelés szükséges

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– népegészségügy területét érintő közérdek alapján
– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat valamennyi adatbázisból törlésre kerüljön.

A törlésről jegyzőkönyvet kell felvenni annak érdekében, hogy a törlés igazolható legyen. A jegyzőkönyvet az a személy, avagy személyek írják alá, akiknek erre jelen Szabályzat, illetve a munkaköri leírásuk alapján jogosultságuk van.

A jegyzőkönyv az érintett nevét, a törölt személyes adat típusát, valamint a törlés időpontját tartalmazza.

A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett valamennyi adatkezelési jogalap tekintetében jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy gazdálkodó szervezetünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzők alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A vállalkozás tájékoztatja a korlátozási kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik

Az adatok hordozhatóságához való jog előzők szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez kapcsolódó jogosultságok szabályait. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványon, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az itt leírt szabály nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

– a köztünk és az érintett adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát a gazdálkodó szervezetünkre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a fent említett jogok gyakorlásával-, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, felveheti a kapcsolatot a Blackbox adatvédelmi felelősével.

Adatvédelmi felelős:

Nagy Ákos
e-mail: akos.nagy@blackboxprodukcio.hu
Blackbox Produkciós Ház Kft.
1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 27. B. ép. 2. em. 3.

Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszával megkeresse a felügyelő hatóságot.

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Joga van továbbá ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. Adatvédelmi ügyekben az Ön lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes Törvényszék jár el.

Az adatvédelmi szabályzat dátuma: 2019. október 24.